Mồi yêu thích của cá chẽm
Thực chất cách làm mồi câu cá chẽm được chia làm hai loại: mồi tự nhiên và mồi lure. Hiện nay, các cần...
Chọn cần câu cá nheo thích hợp nhất
Cách làm mồi câu cá nheo luôn là kinh nghiệm đi câu cần thủ nào cũng muốn có được. Cá nheo vốn là...
Lưu ý một số kỹ thuật câu cá chim đúng chất cần thủ
Cách làm mồi câu cá chim như thế nào hiệu quả nhất? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều cần thủ băn...
Kỹ thuật câu cá diếc cho ai chưa có kinh nghiệm
Cách làm mồi câu cá diếc có nhiều phương pháp khác nhau nhưng không phải kiểu nào cũng hiệu quả cao. Cá diếc...
Cách câu cá rô đồng hiệu quả nhất ai cũng biết
Cách làm mồi câu cá rô đồng không có quá nhiều, nhưng đều là kinh nghiệm do các cần thủ chuyên nghiệp truyền...